Humanum Est

Podsumowanie realizacji projektu „Lokalne Centrum Wsparcia Rodzin z Zespołem Aspergera”.

Na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej osób zetknęło się z nazwą Zespół Aspergera czy Autyzm, jednak niewiele osób ma świadomość i wiedzę na czym polega i czego dotyczy to zaburzenie, często nawet nauczyciele mają kłopot z właściwą definicją zaburzeń ze spectrum autyzmu. Bardzo często dzieci, które są postrzegane jako niegrzeczne, niesforne, złośliwe czy po prostu dziwne w rzeczywistości mają zaburzenia ze spectrum autyzmu, a ich niezrozumiałe dla większości ludzi zachowanie jest sposobem komunikacji.

Dzięki wsparciu Samorządu Województw Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  możliwe było wsparcie łącznie 60 osób – 30 dzieci młodzieży        w wieku 4-17 lat oraz 30 rodziców dzieci ze spektrum Zespołu Aspergera z powiatów nowodworskiego i legionowskiego.

Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu rodzice i dzieciom ze spektrum Zespołu Aspergera zwiększyły wiedzę merytoryczną z zakresu programów psychoedukacji. Zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne zapewniły dzieciom            i młodzieży dostęp do wysokiej jakości zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Tym samym połączenie organizacji zajęć dla dzieci i poradnictwa dla rodziców wymagających wsparcia utworzyło unikatową przestrzeń wspólnej edukacji rodzinnej.

„Nowe życie – nowa ja” – podsumowanie

15 grudnia br. zakończyła się realizacja Projektu „Nowe życie – nowa ja” współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego. Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu 60 młodych kobiet miało możliwość skorzystania       z warsztatów szkoleniowo -informacyjnych dotyczących szkodliwości picia alkoholu dla zdrowia własnego oraz dzieci zwłaszcza w pierwszych fazach ciąży. W ramach projektu wydrukowano ok 10 tys. broszur informacyjnych dotyczącej FAS oraz podstawowe informacje gdzie szukać i ewentualnego wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego.

 

 

 

Zakres tematyczny warsztatów i broszury pozwolił przyszłym młodym matkom na zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu dla zdrowia rozwijającego się dziecka oraz innych.

Zakończenie realizacji Projektu „Wspólny CEL- wsparcie edukacyjne i organizacyjne kadry NGO”.

Dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego Fundacja „Humanum Est” zorganizowała warsztaty, szkolenia oraz wsparcie doradcze dla NGO zwiększające kompetencje przedstawicieli organizacji obywatelskich poprzez podniesienie wiedzy     i umiejętności dla 30 osób działających w organizacjach obywatelskich z 15 NGO           z terenu powiatów: nowodworskiego, pułtuskiego i legionowskiego.

Pracownicy, współpracownicy, członkowie zarządów oraz wolontariusze pracujący         w organizacja pozarządowych skorzystali z wykładów i warsztatów obejmujących zasady aplikowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków publicznych – (środki samorządów gminnych, powiatowych samorządu województwa, wojewody mazowieckiego i innych) oraz dobrych praktyk, pozyskiwania wolontariuszy, zarządzania zasobami kadrowymi NGO, zasad współpracy z administracją publiczną, zasad tworzenia projektów partnerskich, podstaw ekonomii społecznej.

Dodatkowo do dyspozycji beneficjentów byli doradcy – specjaliści ds. NGO, jak również każda z organizacji biorących udział w projekcie mogły wykorzysta zasoby lokalowe SCAL – Subregionalnego Centrum Aktywności Lokalnej w Legionowie przy  ul. Kazimierza Wielkiego 22.

Zakończenie Projektu „Lepsze jutro – szkolenia wolontariuszy wpierających osoby chorujące na chorobę Alzhaimera oraz inne choroby otępieńcze”.

Zakończyły się szkolenia skierowane do rodzin osób chorujących oraz wolontariuszy pracujących z osobami chorującymi na choroby otępienne.

Dzięki wsparciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej możliwe było przekazanie wiedzy z zakresu profesjonalnej opieki 30 osobom, które na co dzień żyją lub wspierają starsze osoby chorujące na chorobę Alzhaimera oraz inne choroby otępienne i lekkie zaburzenia psychiczne.

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie i życzymy wytrwałości w pokonywaniu codziennych wyzwań.

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych.

Fundacja „Humanum Est” przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaprasza do uczestnictwa w Projekcie „Wspólny CEL- wsparcie edukacyjne i organizacyjne kadry NGO” . Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich na terenie powiatów: nowodworskiego, pułtuskiego oraz legionowskiego. Projekt będzie realizowany od 5 kwietnia do 20 grudnia 2020r. na terenie wymienionych powiatów.

 

 

W ramach projektu proponujemy:

– profesjonalne szkolenie w obszarach: mobilizacji energii społecznej, zarządzania potencjałem ludzkim NGO, motywowania własnych członków i wolontariuszy, optymalnych rozwiązań rozwoju NGO, spraw księgowych i ekonomii społecznej.

– doradztwo indywidualne ekspertów dla kadr NGO.

Zajęcia będą odbywały się w powołanym Centrum Wsparcia NGO pod nazwą SCAL – Subregionalnego Centrum Aktywności Lokalnej w Legionowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 22.

Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: biuro@humanumest.pl.

Więcej informacji pod numerem telefonu 790 280 477 oraz na Facebooku.

Wsparcie dla rodzin osób z chorobą chorobami otępiennymi.

 Przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego Fundacja „Humanum Est” rozpoczyna realizację Projekt pn.: „Lepsze jutro – szkolenia wolontariuszy wpierających osoby chorujące na chorobę Alzhaimera oraz inne choroby otępieńcze” . Serdecznie zapraszamy rodziny oraz  wolontariuszy z gmin wiejskich powiatu legionowskiego           i wołomińskiego (Jabłonna, Nieporęt, Wieliszew, Serock oraz Radzymin) na:

– profesjonalne szkolenie (warsztaty i wykłady) z zakresu usług opiekuńczych – w tym opieki higienicznej takiej jak: dbanie o sprzęty codziennego użytku podopiecznego, profesjonalne utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych, profesjonalne utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, toaleta i higiena podopiecznego, czyszczenie protez, pielęgnacja odleżyn i odparzeń, kompresy, okłady, cewnikowanie, stomia, bezpieczne przemieszczanie pionowe i poziome chorego, pomiary tętna, ciśnienia, insuliny; udzielanie pomocy w sytuacjach urazów, upadków, zasłabnięć            i innych wydarzeń ekstremalnych, traumatycznych; fizjoterapia, rehabilitacja po urazach, nauka wstawania po upadkach, pomocny sprzęt rehabilitacyjny, zabiegi rehabilitacyjne; dieta osób starszych, profilaktyka niedożywienia, zaburzenia odżywiania; ergonomia otoczenia dostosowana do wieku, profilaktyka upadków; zespoły otępienne, wielkie zespoły geriatryczne, podstawowe jednostki chorobowe        i wynikający z nich zakres wsparcia.

– wsparcie doradcze beneficjentów z zakresu psychospołecznego rozwoju oraz doradztwa objętegotematyką szkoleń.

– zajęcia praktyczne w domu osoby zależnej.

Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres: biuro@humanumest.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 790 280 477 oraz na Facebooku.

Broszura informacyjna dla osób opiekujących się osobami chorującymi na chorobę Alzheimera oraz inne choroby otępienne.

 

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z  „Poradnikiem opiekuna osoby starszej zależnej – praktyczne porady”.

Znajdziecie tam Państwo najważniejsze informacje dotyczące opieki higienicznej         w tym m.in.: dbanie o sprzęty codziennego użytku podopiecznego, profesjonalne utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych, profesjonalne utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego, bezpieczne przemieszczanie pionowe i poziome chorego, pomiary tętna, ciśnienia, insuliny; udzielanie pomocy w sytuacjach urazów, upadków, zasłabnięć i innych wydarzeń ekstremalnych, traumatycznych; rehabilitacji po urazach, używania pomocnego sprzętu rehabilitacyjnego, diety osób starszych, profilaktyki zaburzenia odżywiania; ergonomii otoczenia dostosowanego do wieku.

 

Zaproszenie do uczestnictwa w Projekcie dla przyszłych mam….

 

Fundacja „Humanum Est” dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej realizuje Projekt pn.: „Nowe życie – nowa ja” skierowany do młodych kobiet w wieku 16-25 lat z Województwa Mazowieckiego.

Projekt dotyczy zagrożeń wynikających z picia alkoholu wśród młodych kobiet                  i w przystępny oraz możliwie prosty sposób pozwoli beneficjentkom zapoznać się ze zjawiskiem FAS oraz jego przyczynami i wszelkimi konsekwencjami picia alkoholu podczas ciąży dla zdrowia i życia społecznego młodych matek. Projekt ma na celu  uzmysłowienie przyszłym młodym matkom szkodliwości picia alkoholu dla rozwijającego się dziecka różnych czynników.

Zachęcamy do uczestnictwa. Rekrutacja za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@humanumest.pl. Liczba miejsc 60.

 

Wsparcie dla rodzin dzieci z cechami spectrum Autyzmu.

Fundacja „Humanum Est” przy wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego realizuje Projekt pn. „Lokalne Centrum Wsparcia Rodzin z Zespołem Aspergera”, którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi i młodzieżą (do 17 roku życia) z zespołem Aspergera z powiatów nowodworskiego oraz legionowskiego. W ramach projektu realizowane będą takie działania jak:

– Organizacja zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spectrum Zespołu Aspergera;

– Udzielenie indywidualnego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, psychoterapeutycznego, terapeutycznego dzieciom i młodzieży z diagnozą Zespołu Aspergera, autyzmu wysokofunkcjonującego oraz z cechami ze spectrum autyzmu.

W celu zapewnienie bezpieczeństwa, wynikającego ze stanu epidemiologicznego, Fundacja udostępni uczestnikom indywidualnych spotkań maseczki ochronne, środki dezynfekujące otrzymane od sponsorów. Spotkania będą obywały się z zachowaniem rekomendowanych, bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami a osobą prowadzącą. Spotkania bezpośrednie zostaną uzależnione od uczestnictwa dzieci          i młodzieży w zajęciach szkolnych w obiektach edukacyjnych. Zachowanie bezpieczeństwa podczas realizacji tego zadania związanego z zagrożeniem wirusowym COWID-19 będzie odbywało się w uzgodnieniu z kierownictwem każdej placówki oddzielnie. Fundacja tak jak w poprzednich działaniach udostępni zarówno dzieciom i młodzieży jak i osobom prowadzącym oraz nauczycielom maseczki ochronne i środki dezynfekujące otrzymane od sponsorów.

Osoby chętne prosimy o kontakt e-mail na adres: biuro@humanumest.pl

Wsparcie terapeuty w środowisku domowym

 

Fundacja „Humanum Est” rozpoczyna Projekt pn. „Wsparcie terapeuty w środowisku domowym” skierowany do rodzin z dziećmi do 3 roku życia z problemami np. z uwagi na młody wiek z powiatu nowodworskiego i Gminy Jabłonna. Programem zostanie objętych 35 osób.

 

W ramach działań terapeuci Fundacji będą odwiedzali w domach rodziny w celu nawiązania i zbudowanie partnerskiej relacji z rodziną oraz rozeznanie w sytuacji środowiskowej rodziny, sposobie funkcjonowania jej członków.

 

 

Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.